DENISON

Kent State University Leaf 40

This leaf is from a manuscript copy of Thomas Aquinas's Commentary on the Sentences of Peter Lombard made in Italy in the late fifteenth century. It measures 28.5 x 21.5 cm, and is written in an attractive and clear Humanist book hand. The text is unadorned except for red and blue paraph markers and three-line initials, the latter accompanied by majuscule letters. There is pencil foliation in the upper right corner of the recto. See Denison University Leaf 40 for more information about this manuscript.

Text: This leaf contains text from Aquinas's Super Sententiis, lib. 1 d. 32 q. 1 a. 3 arg. 1 [2303], to Super Sententiis, lib. 1 d. 32 q. 2 a. 1 co. [2319]. It is available online at http://www.corpusthomisticum.org/snp1026.php.

Reconstruction Note! In Ege's original manuscript, this leaf was followed by what is now Leaf 40 in the Kenyon College portfolio.

Kent 40r.jpg
Kent Leaf 40 Recto
Kent Leaf 40 Recto

Kent State University Leaf 40 Recto

+ Kent Leaf 40 Recto Transcription

[column A]

AD TERTIVM sic proceditur.

[2303. Super Sent., lib. 1 d. 32 q. 1 a. 3 arg. 1.] Videtur quod pater et filius non diligant nos spiritu sancto. Omne enim dictum de Deo connotans effectum in creatura, est essentiale. Sed cum Deus dicitur creaturam diligere, in dilectione connotatur effectus in creatura, quem diligendo confert. Ergo oportet quod essentialiter sumatur. Sed dictum est, art. antec., quod pater et filius nullo modo diligunt spiritu sancto, si diligere essentialiter sumatur; quia spiritus sanctus nullam rationem habet principii respectu alicujus essentialis, neque per modum denominantis, neque alio modo. Ergo videtur quod pater et filius non diligunt nos spiritu sancto.

[2304. Super Sent., lib. 1 d. 32 q. 1 a. 3 arg. 2.] Praeterea, cum dicitur, pater diligit filium spiritu sancto, ut supra dictum est, secundum opinionem Hugonis de s. Victore, ablativus construitur in habitudine effectus quasi formalis. Sed in illa comparatione qua Deus ad creaturam comparatur, nullo modo se habet spiritus sanctus ut effectus, immo magis id quod in creatura efficitur. Ergo videtur quod non possit salvari haec eadem ratio veritatis.

[2305. Super Sent., lib. 1 d. 32 q. 1 a. 3 arg. 3.] Item, sicut dilectio se habet ad spiritum sanctum, ita et generatio ad filium. Sed pater non generat nos filio; immo potius dicitur nos regenerare spiritu sancto. Ergo videtur quod nec nos spiritu sancto diligat.

[2306. Super Sent., lib. 1 d. 32 q. 1 a. 3 s. c. 1.] Contra est quod dicitur Joann. 17, 22: ut sint unum in nobis, sicut et nos unum sumus. Non enim loquitur ibi de unitate essentiali tantum; quia illo modo Deo non unimur; sed de unitate consonantiae, vel amoris, quod est spiritus sanctus. Ergo videtur quod sicut pater et filius diligunt se spiritu sancto, ita et nos.

[2307. Super Sent., lib. 1 d. 32 q. 1 a. 3 s. c. 2.] Praeterea, sicut verbum est proprium filii, ita et amor proprium spiritus sancti. Sed pater

[column B]

dicit omnem creaturam verbo suo; unde Augustinus: dixit, et facta sunt; idest, verbum genuit in quo erat ut fierent. Ergo diligit creaturam amore suo, qui est spiritus sanctus.

[2308. Super Sent., lib. 1 d. 32 q. 1 a. 3 co.] Respondeo dicendum simpliciter quod pater et filius nos diligunt spiritu sancto, sicut supra, 10 dist., expresse habetur.

Sciendum tamen est ad ejus intellectum, quod processio divinarum personarum est quaedam origo processionis creaturarum; cum omne quod est primum in aliquo genere, sit causa eorum quae sunt post; sed tamen efficientia creaturarum essentiae communi attribuitur. Unde dicendum est, quod cum dicitur, pater et filius diligunt nos spiritu sancto, hoc verbum diligere potest sumi essentialiter et notionaliter; et utroque modo vera est locutio. Si enim sumatur essentialiter, tunc in verbo dilectionis designabitur efficientia totius Trinitatis, et in ablativo designante personam spiritus sancti, designabitur ratio efficientiae, non ex parte efficientis, sed ex parte effectorum, quorum ratio et origo est processio spiritus sancti, sicut et verbum; quamvis proprie verbum sit ratio creaturarum, secundum quod exeunt a Deo per modum intellectus.

Unde dicitur, quod pater dicit omnia verbo, vel arte sua. Sed spiritus sanctus est ratio earum, prout exeunt a Deo per libertatem voluntatis; et ideo dicitur proprie diligere creaturam spiritu sancto, et non verbo. Si autem sumatur notionaliter; tunc est vera etiam locutio, sed habet aliam rationem veritatis; quia verbum dilectionis non importabit ex principali intentione

+ Kent Leaf 40 Recto Translation

A translation of this leaf is currently unavailable.


Kent 40v.jpg
Kent Leaf 40 Verso
Kent Leaf 40 Verso

Kent State University Leaf 40 Verso

+ Kent Leaf 40 Verso Transcription

[column A]

habitudinem efficientiae respectu creaturae; sed principaliter denotabit rationem hujus efficientiae ex parte effectorum, et ex consequenti dabit intelligere habitudinem efficientiae, ut supra dictum est, 30 dist., quaest. 1, art. 3, et tunc est sensus: pater diligit creaturam spiritu sancto; idest, spirat amorem personalem, qui est ratio omnis liberalis collationis factae a Deo creaturae.

[2309. Super Sent., lib. 1 d. 32 q. 1 a. 3 ad 1.] Ad primum igitur dicendum, quod sicut dictum est, in corp. art., utroque modo potest sumi. Si enim sumatur essentialiter, nihil sequitur inconveniens; quia spiritus sanctus non designabit principium diligentium, sed dilectorum. Unde tunc designabitur habitudo ablativi substantive in ipso ablativo, ut dicit Praepositinus. Si autem sumatur notionaliter, nominativus poterit connotare effectum in creatura per modum habitudinis ad terminum, sicut supra dictum est, 30 dist., art. 2.

[2310. Super Sent., lib. 1 d. 32 q. 1 a. 3 ad 2.] Ad secundum dicendum, quod sicut in egressu artificiatorum ab arte est considerare duplicem processum; scilicet ipsius artis ab artifice, quam de corde suo adinvenit; et secundo processum artificiatorum ab ipsa arte inventa; ita etiam in processu voluntatis est duo considerare; scilicet exitum amoris ab amante, et secundo exitum ipsius rei datae per amorem ab amore. Unde quantum ad primum exitum se habet spiritus sanctus in comparatione Dei ad creaturam ut effectus, sive quod est de principio, sicut et verbum; sed quantum ad secundum exitum utrumque se habet ut principium, scilicet et verbum et amor; sed creatura ut effectus.

[2311. Super Sent., lib. 1 d. 32 q. 1 a. 3 ad 3.] Ad tertium dicendum, quod hoc verbum generat importat tantum originem personae, et non importat personam per modum actus, sicut diligere et dicere important utrumque; et ideo pater

[column B]

non denominatur generans filio, sed generatione; denominatur autem diligens amore qui est spiritus sanctus. Generatio autem qua nos regenerat, non est per naturam, sed per voluntatem; et ideo ex parte nostra accipiendo, spiritus sanctus est ratio talis generationis magis quam filius, qui procedit per modum naturae.

[2312. Super Sent., lib. 1 d. 32 q. 2 pr.] DEINDE quaeritur de his quae pertinent ad filium;

Et circa hoc quaeruntur duo:

1 utrum pater sit sapiens filio, vel sapientia genita;

2 utrum ipse filius sapientia genita vel ingenita sapiens sit.

AD PRIMVM sic proceditur.

[2314. Super Sent., lib. 1 d. 32 q. 2 a. 1 arg. 1.] Videtur quod pater sit sapiens sapientia genita. Omnis enim sapiens sua sapientia sapiens dicitur. Sed filius est sapientia patris, qui est sapientia ingenita. Ergo et cetera.

[2315. Super Sent., lib. 1 d. 32 q. 2 a. 1 arg. 2.] Praeterea, omnis sapiens est sapiens illa sapientia sine qua sapiens non esset. Sed sine filio pater sapiens non esset, ut supra dixit Augustinus, 9 dist. Ergo videtur quod pater sit sapiens filio, vel sapientia genita.

[2316. Super Sent., lib. 1 d. 32 q. 2 a. 1 arg. 3.] Item, illa sapientia quis sapiens dicitur in qua videt ea quae ipse cognoscit. Sed supra dixit Augustinus, 31 distinct.: ibi, scilicet in verbo, videt omnia Deus. Ergo et cetera.

[2317. Super Sent., lib. 1 d. 32 q. 2 a. 1 arg. 4.] Praeterea, Deus sapiens non diceretur nisi seipsum videret. Sed seipsum videt in filio, sicut res videtur in sua imagine. Ergo videtur quod sit sapiens filio, vel sapientia genita.

[2318. Super Sent., lib. 1 d. 32 q. 2 a. 1 s. c. 1.] Contra est quod in littera ab Augustino dicitur.

[2319. Super Sent., lib. 1 d. 32 q. 2 a. 1 co.] Respondeo dicendum, quod quamvis pater dicat se verbo suo, nullo modo concedendum est quod sapientia

+ Kent Leaf 40 Verso Translation

A translation of this leaf is currently unavailable.


For more information, contact Dr. Fred Porcheddu.